cannabis

cannabisWINTERSWIJK – Coffeeshop Sensi in Winterswijk kan voorlopig softdrugs aan Duitsers blijven verkopen. Dat valt af te leiden uit het coffeeshopbeleid dat de gemeente Winterswijk heeft geactualiseerd op basis van nieuwe, landelijke richtlijnen. Daarbij blijft Winterswijk vasthouden aan één coffeeshop in de gemeente.

Nieuw in het landelijke gedoogbeleid van het Openbaar Ministerie, de zogenaamde AHOJGI-richtlijnen, is het ingezetenencriterium. Op grond daarvan mogen alleen nog Nederlandse burgers tot een coffeeshop worden toegelaten. Maar een burgemeester kan rekening houden met lokale omstandigheden en om deze reden besluiten om aan de toepassing van dit criterium een lage handhavingsprioriteit toe te kennen. “Voor de Winterswijkse situatie is dit wenselijk”, aldus B en W, “omdat de kans groot is dat toepassing van dit criterium in de praktijk gaat leiden tot een drastische toename van de illegale handel en verkoop van softdrugs buiten de coffeeshop.” Om die reden heeft burgemeester Van Beem besloten voorlopig nog niet actief op de naleving van dit criterium te handhaven. “Praktisch gezien heeft de actualisatie van het coffeeshopbeleid geen gevolgen voor de exploitatie van de huidige coffeeshop”, aldus het gemeentebestuur.