polizeialarm

polizeialarmBOCHOLT – Een grote groep Nederlandse bezoekers van de Bocholtse kermis heeft afgelopen nacht, van zaterdag op zondag, voor een enorm tumult gezorgd in een grote feesttent. Volgens de politie wierpen ze met stoelen en banken, ook naar de politie en bewakers. Gewonden zijn daarbij voorzover nu bekend niet gevallen. De politie slaagde er met het veiligheidspersoneel in de Nederlanders uit de tent te drijven en tegen twee uur ’s nachts keerde de rust terug. Ongeveer 150 personen uit de groep stonden toen nog buiten de tent. Twintig minuten later kreeg de politie opnieuw melding van ongeregeldheden, ditmaal bij het Westend/Dinxperloerstrasse, maar daar aangekomen trof de politie niets aan. Enige tijd later was de laatste bus richting Nederland vertrokken.

In totaal moest de politie sinds de opening van de kermis op vrijdagmiddag

zestig keer in actie komen, onder meer vanwege knokpartijtjes, onzedelijke handelingen, vernielingen, vermissing van kinderen, openbare dronkenschap en diefstal.