socialmedia

socialmediaWARNSVELD/WINTERSWIJK – Vijf procent van de jongeren in noord- en oost-Gelderland loopt risico op problematisch gebruik van sociale media en 2% loopt risico op problematisch gamen. Dat blijkt uit een onderzoek van GGD Noord- en Oost-Gelderland naar het gebruik van sociale media en gamen door jongeren in de regio. De risico-jongeren hebben vaker te maken met vervelende ervaringen op internet, ernstige depressieve gevoelens, ziekteverzuim, spijbelen en alcoholgebruik. Per gemeente zit tussen de 83 en 86 procent van de jongeren dagelijks op social media. In Winterswijk ligt dat met circa 85 procent iets hoger dan het gemiddelde in de regio.
De meeste jongeren (86%) krijgen wel eens een compliment via sociale media. Negatieve ervaringen komen ook voor. Zo heeft 10% van de jongeren wel eens een ongewenst seksueel voorstel via internet gekregen. Bij één op de tien jongeren zijn er wel eens vervelende foto’s of filmpjes tegen hun zin in verspreid en 5% van de jongeren is wel eens gepest via internet of mobiele telefoon.  
Depressief
Het gebruik van sociale media of gamen wordt problematisch, als jongeren daardoor bijvoorbeeld slaap tekort komen, niet meer aan hun huiswerk toekomen of hun vrienden niet meer zien. Jongeren met problematisch gebruik van sociale media en games hebben

vaker te maken met psychosociale problemen en depressieve gevoelens. Bij 20% van de problematische gebruikers is zelfs sprake van ernstige depressieve gevoelens. Ook ervaren zij hun gezondheid vaker als matig of slecht. Verder blijven zij vaker ziek thuis, spijbelen meer, drinken vaker alcohol en vertonen meer zitgedrag. Problematisch gebruik van sociale media komt relatief vaak voor bij meisjes, vmbo-leerlingen en allochtone jongeren. Problematisch gamen komt vaker voor bij jongens.
De GGD geeft, in samenwerking met scholen, voorlichting aan jongeren over wijs omgaan met sociale media. Ook verzorgt de GGD voorlichting aan ouders over het belang van mediawijsheid.