gemeentewinterswijklogo

gemeentewinterswijklogoWINTERSWIJK – Het college van Burgemeester en Wethouders van Winterswijk is tegen de bouw van 23 zorgwoningen aan de Bumerweg 9, vlakbij het dorp op het Vosseveld. Volgens het voorstel aan de raad zou uitvoering van het plan kunnen leiden tot leegstand bij andere zorgwoning-complexen. De huidige voorzieningen en de al goedgekeurde plannen voor het project Prins Hendrikstraat, voorzien volgens B & W voldoende in de behoefte, ook zoals die voorzien wordt voor 2020. B & W stelt de raad daarom voor niet mee te werken aan de wijziging van het bestemmingsplan van bedrijf (op het perceel zat een bouwbedrijf) in woningen.