parallelwegbegin

parallelwegbeginWINTERSWIJK – Het herinrichten van het laatste stukje van de Parallelweg – ter hoogte van Lidl en het voormalige GOLS-station – gaat negen ton kosten. Het college van B & W van Winterswijk vraagt de gemeenteraad akkoord te gaan met een krediet van 899.000 euro voor de herinrichting.

De plannen vormen de laatste fase van het project Parallelweg en spoorzone, die nu al zijn voorzien van gescheiden rijbanen, vrijliggende fietspaden, waterbergingen en een groene zone. Maar het laatste stukje – tussen GKC en de rotonde Europalaan – bleef rommelig, niet veilig voor fietsers en ook groen ontbreekt daar nog. Belemmering was tot dusverre de hoge vraagprijs voor de grond van de eigenaar van het oude GOLS-station. Maar na langdurig onderhandelen en ‘een aanpassing van de vraagprijs’ is nu sprake van een conreet voorstel, aldus B &W. Daarnaast wordt er grond geruild met Lidl ten behoeve van de opgeofferde parkeerplekken en is met Lidl mondeling overeenstemming bereikt over het afsluiten van de inrit vanaf de Misterweg.

De negen ton moeten volgens het voorstel van B & W voor zes ton

komen uit de algemene reserve en voor drie ton uit het resterende (provinciale) budget voor de herinrichting.

De raadscommissie ruimte vergadert volgende week woensdag (15 juni) over het voorstel. als de raad akkoord gaat kan de Parallelweg eind 2016 in zijn geheel opnieuw zijn ingericht.