villamondriaan

villamondriaanWINTERSWIJK – Museum Villa Mondriaan kan volgend jaar rekenen op 100.000 euro subsidie van de gemeente Winterswijk. Dat is 30.000 euro meer dan de eerder overeengekomen jaarlijkse subsidie van 70.000 euro. Met het extra geld kan het museum volgend jaar de grote expositie over 100 jaar De Stijl organiseren. De gemeenteraad van Winterswijk heeft hiertoe gisteren in meerderheid toe besloten. Alleen de SP stemde tegen.

Villa Mondriaan had de gemeente vorige week gevraagd de jaarlijkse subsidie blijvend met 30.000 euro te verhogen. Het museum beloofde dan een even groot bedrag elders binnen te gaan halen, opdat het bezoekersaantal structureel opgekrikt kan worden van nu 15.000 per jaar naar 25.000. Villa Mondriaan wil dat bereiken door elk jaar aansprekende exposities te houden die bezoekers uit binnen- en buitenland naar Winterswijk moeten trekken.

De gemeenteraad ging gisteravond akkoord met een extra steun van 30.000 euro voor 2017, als daar een goed onderbouwde aanvraag voor komt, met de mogelijke verlenging met nog eens twee jaar als Villa Mondriaan gedegen plannen voor extra projecten kan overleggen.

Volgens wethouder Rik Gommers is het museum belangrijk voor de reputatie en bekendheid van Winterswijk en profiteert de lokale economie van de grotere bezoekersstromen.