WINTERSWIJK – Het college van burgemeester en wethouders heeft op 15 maart ingestemd met het Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet.
Het gemeentebestuur wil actiever optreden tegen alcoholgebruik door jongeren. Daarom stelt het college de gemeenteraad voor een Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet vast te stellen. Dit plan heeft vooral als doel jongeren tegen de schadelijke effecten van alcoholgebruik op jonge leeftijd te beschermen.
De vaststelling van een Preventie- en Handhavingsplan vloeit voort uit de nieuwe Drank- en Horecawet waarin gemeenten wordt opgedragen meer aandacht te besteden aan preventie van alcoholgebruik door jongeren en handhaving van de wetgeving op dit terrein. Sinds de wijziging van de Drank- en Horecawet is de gemeente zelf verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving van deze wetgeving. De Achterhoekse gemeenten zijn jaren geleden al met een alcoholmatigingsproject gericht op jongeren gestart. Later is dit project omgezet in vast beleid. Het Preventie- en Handhavingsplan kan worden gezien als een vervolg hierop.
Aansluitend op de Drank- en Horecawet wordt in dit plan onderscheid gemaakt tussen jongeren onder de 18 jaar en jongeren in de leeftijdsgroep van 18 tot 24 jaar. Bij jongeren boven de 18 jaar gaat het vooral om gematigd alcoholgebruik. Andere doelstellingen van het plan zijn het voorkomen van overlast, agressief gedrag en vandalisme ten gevolge van alcoholgebruik.
Naast preventieve activiteiten in de vorm van voorlichting op scholen en bij sportverenigingen wordt ook strenger gecontroleerd op de naleving van de horecawetgeving, met name op naleving van de leeftijdsgrenzen voor de verstrekking van alcohol. Niet alleen horecagelegenheden maar ook supermarkten en evenementen waar veel jongeren komen, worden gecontroleerd.
Het voorstel tot vaststelling van het Preventie- en Handhavingsplan wordt op 21 april  in de gemeenteraad behandeld.