gemeentehuis1

 

gemeentehuis1WINTERSWIJK – De fracties van de politieke partijen in Winterswijk zijn positief over het plan van de gemeente voor stedelijke herverkaveling in het centrum van Winterswijk. Dat bleek gisteren tijdens de vergadering van de Commissie Ruimte. De fracties waren unaniem voor het plan: PvdA (“gecharmeerd”), SP (“mooi”), WB (“kunnen niet wachten”), D66 (“hulde”), VVD (“mooie kansen, maar niet alles vrij van zorgen”) en CDA (“leuke plannen”).

Wethouder Rik Gommers: “Er is gekeken naar het meest urgente, maar we blijven de vinger aan de pols houden voor andere initiatieven. Maar anders werd het plan te groot.”

Het (ruil)plan bestaat uit vier onderdelen. Eén van de meest in het oog springende onderdelen is het Eucalyptapark. Het gaat dan om het verkeersvrij maken van het gebied tussen Eucalypta aan de Jeugdkerkstraat en de Rabobank aan de Burgermeester Bosmastraat. Er zijn nu twee ideeën, een groen ontwerp én een hip \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\’stads\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\’ plein. Het gebied kenmerkt zich wel door ingewikkelde eigendomsverhoudingen, wat een oplossing bemoeilijkt. In het plan is de sloop voorzien van het gebouw van de ING-bank en de gemeentelijke gymzaal naast Eucalypta én de verhuizing van het uitvaartcentrum.

Het tweede grote onderdeel is de aanpak van de omgeving van de Zonnebrinkkerk. In het plan verdwijnt de parkeerplaats aan de Wheme, de ‘blikbak’. Ter vervanging komt er een parkeerterrein op het sportveld van de oude Driemark. Dit is in plaats van de eerder geplande woningbouw. Op de plek van de ‘blikbak’ komt de Whemerbeek bovengronds in een nieuw park. De beek zal bovengronds zijn stroom, door de Batavier, blijven volgen tot in de Scholtenbrug. Het gebouw van de RSG/Driemark zal deels gesloopt worden.

Voor het aanloopdeel van het Weurden zijn er plannen om winkelruimte te verplaatsen naar een nieuw rondje Willinkstraat-Spoorstraat. Zo ontstaat een compacter en aantrekkelijker centrum. Want met het vertrek van de Aldi en het faillissement van Expert is daar veel leegstand. In dit onderdeel is ook een ‘transformatie’ voorzien van de oude bibliotheek aan de Spoorstraat en de achterliggende Notaristuin. Hier is echter nog een studie nodig.

Vierde onderdeel is de sloop van het oude belastingkantoor. Al enige jaren is 7000 niet in gebruik en plannen om het pand een andere bestemming te geven, zijn (vooralsnog) financieel niet haalbaar. De eigenaar, het Rijksvastgoedbedrijf, wil wel aan sloop meewerken. Er zou dan een grasveld voor in de plaats moeten komen, dat kan uitgroeien tot een buurtpark.

Ter voorbereiding op het opstellen van het Ruilplan hebben ruim zeventig vastgoedeigenaren, bewoners, potentiële investeerders, strategische denkers en smaakmakers nagedacht over de toekomst van genoemde gebieden. Bij uitvoering van bovengenoemde projecten wordt 16.000 m² incourant vastgoed gesloopt, 22.000 m² nieuw groen en water in het centrum van Winterswijk aangelegd, drie tot vier cultuurhistorische gebouwen opgeknapt en hergebruikt en worden 600 parkeerplaatsen extra aangelegd en veiliggesteld.

 

In de eerstvolgende gemeenteraadsvergadering zal over het ruilplan gestemd worden.