vanraak

vanraakWINTERSWIJK/DEN HAAG – Het SP-Tweede Kamerlid Ronald van Raak heeft de minister van binnenlandse zaken vandaag schriftelijke Kamervragen gesteld over de ontruiming van het gemeentekantoor in Winterswijk maandagavond. Van Raak wil van minister Plasterk horen of hij die ontruiming gerechtvaardigd vindt.

Maandagavond had de plaatselijke SP-fractie in de gemeenteraad in allerijl een fractievergadering belegd, om zo met de protesterende thuishulpen te kunnen overleggen. Die moesten op last van burgemeester Van Beem van Winterswijk het stadskantoor namelijk verlaten. Maar volgens de SP heeft een gemeenteraadsfractie het recht om, wanneer zij dat ook wil, te vergaderen in het gemeentehuis, al dan niet met gasten. Maandagavond laat echter greep de politie in om de thuishulpen te verwijderen uit het gebouw. Daarbij werden meerdere mensen aangehouden.

De vragen die Van Raak nu stelt aan de minister zijn:

-Waarom is de beslissing genomen het gemeentehuis in Winterswijk te ontruimen? 

Hoe verhoudt dit besluit zich tot de mogelijkheid voor fracties om een openbare fractievergadering te houden?

-Was deze ontruiming volgens u gerechtvaardigd? Zo nee, waarom niet? Zoja, waarom wel?

– Vindt u dat thuiszorgmedewerkers het recht hebben om actie te voeren tegen het uitkleden van hun arbeidsvoorwaarden?Zo nee, waarom niet?Zoja, waarom zou deze manier van actievoeren volgens u niet gerechtvaardigd zijn?