vvvosseveldlogo

 

vvvosseveldlogoWINTERSWIJK – Voetbalvereniging Vosseveld wil vanaf komend voetbalseizoen 2016/2017 beginnen met zaterdagvoetbal. Ook wil de club de kantine op sportpark ’t Joosthuis opknappen. De maatregelen zijn de uitkomst van een grootscheepse enquête die het bestuur van de club onder de leden heeft gehouden.

Voorzitter Harry Bakker: “Met ingang van het nieuwe seizoen 2016/2017 willen we starten met zaterdagvoetbal voor senioren. Zoals het er nu naar uitziet starten we met één recreatief seniorenteam. Dit heeft geen gevolgen voor het zondagvoetbal. Het is niet zo dat huidige leden van zondag nu naar de zaterdag gaan. Leden die willen gaan stoppen met zondagvoetbal willen best op zaterdag voetballen. Daar spelen we op in.”

 

De website en kantine ’t Joosthuis zullen onder handen genomen worden. “We gaan deze zomer de kantine opknappen. Vosseveld moet dit (omdat het geen gemeentelijke streefbeeld-locatie is; red.), als enige voetbalclub in Winterswijk, zelf bekostigen”, aldus Bakker. Voor de opknapbeurt is veel geld nodig. Bakker: “Er is budget vrijgemaakt. Maar om alle wensen te kunnen realiseren willen een verlotingsactie opzetten om extra financiële armslag te generen.”

 

De enquête werd afgelopen december afgenomen. Onder het motto “Vosseveld wil vernieuwen en samen moeten we het doen” werd de leden gevraagd wat zij willen doen voor de club. Bakker is zeer tevreden met de respons: “De enquête heeft een goede respons opgeleverd zowel bij de spelende leden als ook bij niet spelende leden en ouders van jeugdleden. Er is grote bereidwilligheid om als vrijwilliger iets te doen voor de club. Zowel voor bestuurlijke taken als ook voor organiseren van activiteiten en verlenen van hand en span diensten. In dat opzicht is een geslaagde actie geweest.”

 

Een ander resultaat van de enquête is de aanwas van vrijwilligers. “De commissies binnen de organisatie van Vosseveld worden versterkt. Met het kledingplan en Wok Wamelink als hoofdsponsor voor de jeugd zijn de randvoorwaarden ook ingevuld. Maar we dat wil niet zeggen dat we dan niets meer hoeven te doen. Daarom gaan we aan de slag met een nieuw beleidsplan, dat willen in november dit jaar presenteren,” aldus Bakker. “We gaan een mooie toekomst tegemoet.”