belastingkantoor

belastingkantoorWINTERSWIJK – De sloop van het al jaren leegstaande belastingkantoor aan de Misterweg zou de weg kunnen vrijmaken voor een meer leefbare en vitale dorpskern. Burgemeester en wethouders van Winterswijk stellen dat voor als eerste experiment in een ruilplan dat moet leiden tot een grootscheepse stedelijke herverkaveling. Daarin gaan de omgeving van het oude raadhuis (het Eucalyptapark), de aanloopstraat Weurden, de omgeving Zonnebrinkkerk en de locatie oude belastingkantoor ingrijpend op de schop. Doel is incourant vastgoed uit de markt nemen en de ruimtes aantrekkelijker te maken door herschikken.

 

Foto: het leegstaande belastingkantoor. (Foto Jan Ruesink)

Het oude belastingkantoor van 7000 vierkante meter staat al enige jaren leeg en plannen om dat pand een andere bestemming te geven, zijn vooralsnog financieel niet haalbaar. De eigenaar, het Rijksvastgoedbedrijf, wil wel aan sloop meewerken. Er zou dan een grasveld voor in de plaats moeten komen, dat kan uitgroeien tot een buurtpark. Op die manier wordt veel leegstand uit de markt gehaald.

Voor het Eucalyptapark bestaan meerdere ideeën, van een groen ontwerp tot een hip ‘stads’ plein. In beide gevallen zou de omgeving van het oude raadhuis verkeersvrij worden. Het gebied kenmerkt zich wel door ingewikkelde eigendomsverhoudingen, wat een oplossing bemoeilijkt.

Voor de omgeving Zonnebrinkkerk wordt onder andere gedacht aan een parkeerterrein achter de oude Driemark in plaats van de eerder geplande woningbouw. Voor het aanloopdeel van het Weurden zijn er plannen om winkelruimte te verplaatsen naar een nieuw rondje Willinkstraat-Spoorstraat. Zo ontstaat een compacter en aantrekkelijker centrum.

Ter voorbereiding op het opstellen van het ruilplan heeft op 16 september een zogenaamde charrette plaatsgevonden. Ruim 70 vastgoedeigenaren, bewoners, potentiële investeerders, strategische denkers en smaakmakers dachten daarbij na over de toekomst van genoemde focusgebieden. Het ruilen van vastgoed stond daarbij centraal. Het resultaat is een reeks potentiële ruildeals en projecten die de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid in Winterswijk sterk verbeteren. Bij uitvoering van deze deals en projecten wordt 16.000 m² incourant vastgoed gesloopt, 22.000 m² nieuw groen en water in het centrum aangelegd, 3 tot 4 cultuurhistorische gebouwen opgeknapt en hergebruikt en 600 parkeerplaatsen extra aangelegd en veiliggesteld.

B en W stellen de gemeenteraad voor het ruilplan vast te stellen om zo de leefbaarheid van Winterswijk te vergroten.