KWM logo

KWM logoWINTERSWIJK – Het Koninklijk Winterswijks Mannenkoor houdt na 133 jaar op te bestaan. Het allerlaatste concert wordt op 26 juni gegeven. Het koor kampt al jaren met een teruglopend ledenaantal en de dirigent heeft besloten eind juni te stoppen. Daarmee komt een eind aan een rijke historie. Het op 6 november 1883 opgerichte koor behaalde vele prijzen en trad in tal van landen op. Bestuursvoorzitter Martin Groooten wil nog geen reactie geven. Het bestuur komt volgende week met een mededeling naar buiten.

Al in 1886 en 1902 vonden de eerste optredens van het mannenkoor in Duitsland plaats. In 1906 nam het koor deel aan een zangconcours in Tiel, waar een tweede prijs werd behaald. In 1929 behaalde het koor op een landelijk zangconcours te Rotterdam een eerste prijs met het hoogste aantal punten. In 1930 had het koor zich opgewerkt tot de hoogste ereafdeling van de nationale concoursen.

Aan concoursen wordt de laatste jaren niet meer meegedaan. “Het zingen in een koor moet geen wedstrijdsport worden. Het eigen plezier en mooie optredens verzorgen voor het publiek staat voorop”, zo staat op de website te lezen.

Naast de vele prijzen en medailles, die het koor in de loop der jaren wist te vergaren, behoren ook twee G.A.Heinze-medailles, uitgereikt in 1923 en 1958. G.A. Heinze was de grondlegger van de toonkunstenaarsbond Gustav Adler Heinze.

Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan werd het Winterswijks Mannenkoor in 1958 door H.M. koningin Juliana het predicaat Koninklijk verleend en vanaf dat moment draagt het koor de naam Koninklijk Winterswijks Mannenkoor.

Het koor gaf in de loop der jaren concerten in België, Duitsland, Engeland, Luxemburg, Tsjechië en Zwitserland.