gemeentewinterswijklogo

gemeentewinterswijklogoWINTERSWIJK – De gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk hebben besloten de huishoudelijke hulp die nu nog wordt verzorgd door TSN, onder te brengen bij de overige aanbieders van hulp bij het huishouden waarmee zij op dit moment contracten hebben. Dit zijn Careaz, Vitaal Thuiszorg, T-zorg, Zorgkompas en Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé. Daarmee gaan de gemeenten niet in op het aanbod van Stichting Familiehulp i.o. (Buurtzorg). De overgang moet voor 25 april  gerealiseerd zijn.

In de afgelopen weken hebben de gemeenten alle mogelijkheden afgewogen om de huishoudelijke hulp voor inwoners te garanderen, als aanbieder TSN failliet gaat. Daarbij is gekeken naar zowel de mogelijkheden bij de huidige aanbieders in de gemeenten als naar het aanbod van Stichting Familiehulp i.o. “Voor ons staat voorop dat iedereen die huishoudelijke ondersteuning nodig heeft, deze ook op een goede manier krijgt. Dit blijkt mogelijk binnen de contracten die wij nu met de huidige aanbieders hebben. Deze aanbieders hebben aangegeven dat zij hiertoe in staat zijn en ook bereid om hiervoor hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen”, is de conclusie van de drie gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk.
Gevolgen klanten
De gemeenten hebben de aanbieders toegezegd de huidige contracten met hen te verlengen tot eind 2017. Deze mogelijkheid staat reeds in hun huidige contracten. Hiermee wordt de continuïteit van zorg ruimschoots geborgd. Voor inwoners die op dit moment hulp ontvangen van TSN, betekent dit dat zij tot uiterlijk 25 april hun huidige hulp van TSN behouden. Daarna krijgen zij hulp van een van de andere aanbieders. De drie verantwoordelijk wethouders laten weten dat zij de mensen die nu hulp krijgen van TSN tijdig te informeren wat dit voor hen betekent, bijvoorbeeld hoe hun ondersteuning straks wordt geregeld.
Werkzekerheid
Bij de afweging van de mogelijkheden hebben de gemeenten ook gekeken naar de belangen van de medewerkers van TSN. De vraag naar huishoudelijke ondersteuning blijft en daarmee ook de werkgelegenheid. De wethouders verwachten dat zeker driekwart van de medewerkers van TSN in dienst kunnen komen bij de andere zorgaanbieders. De medewerkers krijgen bij die andere zorgaanbieders ook volgens de cao betaald. De wethouders voegen daaraan toe dat het besluit om de huidige contracten te verlengen tot eind 2017 ook gunstig is voor de medewerkers.
Staatssteun
De gemeenten Aalten, Winterswijk en Oost Gelre zagen zowel juridische als principiële en financiële bezwaren tegen het aanbod van Stichting Familiehulp i.o. Aanvankelijk reageerden de gemeenten positief op het aanbod van Stichting Familiehulp i.o. om de contracten in onderaanneming over te nemen. Later voegde de stichting aan dit aanbod toe dat daar wel een vergoeding tegenover zou moeten staan van de gemeenten.