AaltenseGoor 940x300

AaltenseGoor 940x300

AALTEN – Een coalitie van natuur- en milieuorganisaties heeft vandaag een brandbrief geschreven over het dreigende verlies van unieke natuur in het Aaltense Goor. De organisaties, onder aanvoering van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC), maken zich ernstige zorgen over de plannen van de provincie en waterschap om 45 hectare van het natuurgebied te gaan verkavelen ten behoeve van grootschalige landbouw.

Het Aaltense Goor is volgens de VNC het enige elzenhagenlandschap dat ten tijde van de lokale ruilverkaveling in de jaren 80 gespaard is gebleven en in handen is gekomen van de Staat. VNC-directeur Jaap Dirkmaat: “Het in een reservaat veiliggestelde gebied herbergt naast een unieke cultuurhistorie ook talloze nationaal en internationaal beschermde plant- en diersoorten.”

Deze dreigen volgens hem te verdwijnen door het plan van onder meer de provincie Gelderland en het waterschap Rijn en IJssel om bijna een kwart van het nog resterende reservaatgebied uit te ruilen voor nog te ontwikkelen blauwgrasland op percelen buiten het reservaat en het zo geschikt te maken voor landbouwkundig gebruik.

“Dit plan heeft dramatische landelijke gevolgen”, aldus Dirkmaat. “Het betekent  namelijk dat als je nu door je favoriete natuurgebied loopt je moet beseffen dat het morgen weg kan zijn. Deze keer onder het mom van uitruil tegen blauwgrasland, de volgende keer voor de bouw van bedrijfsterreinen, wegenaanleg of wat voor ruimtelijke uitruilwensen dan ook. In zo’n land is de natuur niet veilig.”

De organisaties willen desnoods naar de rechter stappen om de plannen een halt toe te roepen.