zonnebrinkkerk

 

zonnebrinkkerkWINTERSWIJK – De protestantse gemeente Winterswijk gaat op termijn een van haar twee kerkgebouwen (de Jacobskerk dan wel de Zonnebrinkkerk)  afstoten. Ook wordt gedacht aan een commerciële partij voor de exploitatie van het zalencentrum van de Zonnebrinkkerk en aan het medegebruik van die kerk door een andere geloofsgemeenschap. Een onderzoekscommissie gaat zich nu buigen over mogelijke oplossingen.

(Foto Zonnebrinkkerk, foto Jan Ruesink)

In december en januari heeft de Kleine Kerkenraad uitvoerig gesproken over het thema kerkgebouwen. De Kleine Kerkenraad sprak uit dat de PGW op termijn voldoende heeft aan één kerkgebouw. Het is dan noodzakelijk om het beheer van het andere gebouw af te stoten.

Een onderzoekscommissie krijgt nu een vervolgopdracht om alle praktische oplossingen te onderzoeken, zo meldt het orgaan Kerkenwerk vandaag. Dit moet leiden tot het afstoten van het beheer van één van de kerkgebouwen. De commissie moet allereerst de vraag onderzoeken: is het haalbaar om de Jacobskerk onder te brengen in een stichting?

“Er zijn meer vragen”, aldus de protestantse gemeente. “Is het mogelijk dat een commerciële partij de exploitatie van het zalencentrum van de Zonnebrinkkerk overneemt? Is er belangstelling voor het (mede)gebruik van de Zonnebrinkkerk door een andere geloofsgemeenschap? Het zal niet lukken om alle gebouwen te behouden. Ons doel moet zijn om alle mensen te behouden. De Kleine Kerkenraad vindt het daarom belangrijk om stapsgewijs een paar vragen te beantwoorden. ‘Hoe willen wij kerk zijn in de toekomst?’ ‘Welk gebouw hoort bij deze visie?’ Het beleidsplan van de PGW geeft het inzicht in ‘hoe willen wij zijn als kerk’. Dit plan geeft ook inzicht in onze speerpunten en acties. Bij dit profiel van onze kerk moeten wij dàt gebouw zoeken, dat hierbij het beste past. Voor dit ‘kerkgebouw van de toekomst’ hebben wij allerlei praktische, functionele en gebruikswensen opgesomd.”