gemeentewinterswijklogo

gemeentewinterswijklogoWINTERSWIJK – De komst van veel buitenlanders heeft kunnen voorkomen dat de omvang van de Winterswijkse bevolking het afgelopen jaar sterk zou teruglopen. De bevolking is nu in een jaar uiteindelijk maar met 40 inwoners gedaald, maar zonder buitenlandse migranten zou de afname 665 hebben bedragen. Dat blijkt uit vandaag bekendgemaakte cijfers van het CBS.

Winterswijk kreeg vorig jaar te maken met een sterfte-overschot: tegenover 210 levend geboren kinderen stond het overlijden van 301 personen. Daarnaast verkasten 1434 Winterswijkers naar elders in het land en daar kwamen er vanuit andere gemeenten maar 860 voor terug. Dat betekende dus ook een binnenlands vertrekoverschot.

Daar stond tegenover dat zich 760 mensen vanuit het buitenland hier kwamen wonen, terwijl er maar 135 van Winterswijk naar het buitenland vertrokken. Per saldo nam de bevolking hierdoor in 2015 af van 28.977 tot 28.937, een daling van 40 oftewel 0,14 procent.