berenschotweb

berenschotwebWINTERSWIJK-WOOLD – Hoog water heeft de afgelopen maanden tot tweemaal toe het renovatiewerk aan de stuw en visstrap bij Berenschot’s watermolen in het Woold vertraagd. Dat meldt opdrachtgever Waterschap Rijn en IJssel op vragen van RTV Slingeland. Het project dat eigenlijk eind vorig jaar afgerond had moeten zijn, zal nu naar verwachting – als het weer meewerkt – eind deze maand zijn afgerond.

 

De gerenoveerde stuw is volgens het waterschap begin november in gebruik genomen. De werkzaamheden aan de vispassage zijn nagenoeg gereed. “Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden hebben we een aantal keren te maken gehad met een flinke afvoergolf op de Boven Slinge waardoor hoog water is opgetreden zowel benedenstrooms als bovenstrooms van de stuw”, zo meldt projectleider Ronald Stapelbroek. “De bouwkuip is hierdoor twee keer onder water gelopen. Dit heeft een aantal weken vertraging gegeven in de uitvoering van de werkzaamheden.” De vertraging heeft volgens hem geen financiële of andere gevolgen voor de bij het project betrokken partijen.

Bij de officiële start van de werkzaamheid, begin september, werd gezegd dat het project vier maanden in beslag zouden nemen. De feitelijke werkzaamheden waren in augustus al begonnen. Door de werkzaamheden is de brug over de Boven Slinge afgesloten. Voor voetgangers en fietsers is een houten noodbrug aangelegd.