afvaldumping

afvaldumpingWINTERSWIJK – De gemeente Winterswijk gaat dit jaar trenger optreden tegen verkeerd aangeboden afval, illegale afvaldump en zwerfafval in de bebouwde kom en het buitengebied. Wie in de fout gaat kan op een boete van 90 euro rekenen. De maatregel houdt verband met de invoering van het omgekeerd afvalinzamelen per 1 januari.

Iemand die zijn vuilnis niet in de daarvoor bestemde containers achterlaat, maar op andere plekken in de openbare ruimte krijgt een bestuurlijke strafbeschikking van 90 euro uit of de gemeente npast spoedeisende bestuursdwang toe. Dat houdt in dat de rommel wordt opgeruimd en dat de kosten hiervoor in rekening worden gebracht bij de overtreder. Ook als de ondergrondse verzamelcontainer storing heeft, mag de afvalzak niet naast de container geplaatst worden, maar moet de Rova gebeld worden.