skblogo

 

skblogoWINTERSWIJK – Een aantal zorgtaken in de Oost-Achterhoek zal gaan verschuiven van het ziekenhuis naar de huisarts. Huisartsen in de Oost-Achterhoek en medisch specialisten van Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk hebben hiervoor een Medisch Coördinatie Centrum (MCC) opgericht. De bestuurders Bert Kleinlugtenbeld (SKB) en Joost van Niekerk (medisch directeur zorggroepen regio Apeldoorn en Oost-Achterhoek) hebben daarvoor een intentieverklaring ondertekend.

 

Het MCC is geen fysiek centrum, maar een samenwerkingsverband tussen huisartsen en medisch specialisten. Samen zullen zij nieuwe vormen van zorg gaan coördineren. Zorg die voorheen in het ziekenhuis door de medisch specialist werd verleend, wordt nu, als dat kan, door de huisarts en praktijkverpleegkundige geleverd. Dit geldt bijvoorbeeld voor diabetes, COPD maar ook voor controles bij sommige hart- en vaatziekten.

Bij al deze verschuivingen is het van belang dat er een goede samenwerking is tussen huisartsen en medisch specialisten. Zij moeten elkaar snel weten te vinden voor adviesvragen en doorverwijzingen.

Het bestuur van het MCC is verantwoordelijk voor het verder uitbouwen van de samenwerking en het  opzetten van nieuwe projecten. Voor 2016 staan projecten op het gebied van dermatologie, hart- en vaatziekten en spoedeisende hulp op de agenda.

Daarnaast krijgen huisartsen de mogelijkheid meer diagnostiek vanuit hun eigen praktijk te verrichten of dat aan te vragen in het ziekenhuis.

Uiteindelijk is het doel om samen hoogwaardige zorg te blijven bieden en tegelijkertijd de kosten van die zorg in de hand te houden, waarbij patiënten verzekerd zijn van de best mogelijke zorg, dicht bij huis en op de juiste plek. Zorgverzekeraar Menzis steunt het initiatief.