(door Jan Ruesink)

 

WINTERSWIJK – Complimenten van links tot rechts gisteravond voor B en W van Winterswijk voor een sluitende begroting voor de jaren 2016-2019. Hoewel alle raadsfracties wel opmerkingen, vragen en wensen hadden, leek de meerderheid van de volksvertegenwoordigers zich goed te kunnen vinden in de door het college uitgezette begrotingsplannen. De PvdA sprak zelfs van een ‘saaie’ begroting. Voor enig vuurwerk zorgden nog WB-lid André van Nijkerken die niet wenste mee te praten en stemmen, de zoveelste aanvaring tussen WB-fractieleider Henk Jan Tannemaat en SP-voorman Jeroen Rensen en verwijten van het CDA naar eveneens de SP.

 

Tot ieders verrassing nam Van Nijkerken (Winterswijks Belang) direct het woord voor aanvang van de begrotingsbehandeling. Hij begon met zijn ‘excuses’ aan te bieden voor zijn eerdere opmerkingen over de sportnota, omdat hij ook bestuurder is van een sportvereniging en dat botst met de integriteit, aldus het WB-raadslid. ‘Het kwartje is nu pas gevallen’, zei hij. Vlak daarna bleek dit een cynische opmerking, want hij vond dat hij vanwege die integriteit ook niet kon meestemmen over de begroting. ‘De onroerendzaakbelasting gaat in de plannen immers niet omhoog en als woningbezitter zou ik dan meeprofiteren van mijn instemming met die plannen.’

 

De opmerking van Van Nijkerken kreeg geen bijval bij de andere fracties. Integendeel ,want die deden de uitval af als ‘genant’ en ‘cynisch’ en hij kreeg zelfs de kwalificatie ‘nepraadslid’. Ook de voorzitter van vergadering burgemeester Van Beem sprak hem verwonderd toe: ‘Overdrijft u niet een beetje?’

 

Ook voor vuurwerk zorgden Henk-Jan Tannemaat (SP) en Jeroen Rensen (SP). Toen Rensen zijn visie op de begroting gaf en onderwerpen aansneed als het nieuwe afvalsysteem, de steun aan Villa Mondriaan en de investeringen op het bedrijfsterrein bij Gaxel, beet Tannemaat hem toe: ‘Het lijkt wel of u een jaar op vakantie bent geweest en nu ineens hiermee komt’. Maar Rensen ging onverdroten verder en zei onder andere dat er op het gebied van verkeer nog wel een en ander bezuinigd kan worden. Als voorbeeld noemde hij de zeven voorrangsborden op een stuk van 100 meter op de Groenloseweg. Burgemeester Van Beem reageerde door te stellen dat hij die borden die middag niet of niet meer had aangetroffen. Waarop Tannemaat weer voor open doel kon inkoppen: ‘Ziet u wel, meneer Rensen, u weet niet wat er in de werkelijkheid gebeurt’.

 

De SP’er had toch al een zware avond, want CDA-raadslid Te Voortwis nam het Rensen kwalijk dat hij gisteravond ineens een motie indiende over de aanbesteding van het groepsvervoer, terwijl zij als vertegenwoordiger van de raad in het regionale overleg daarover nog nooit door de SP was aangesproken. ‘Had het laten weten, dan hadden we het er in het overleg over kunnen hebben.’ Rensen trok de motie – het bezit van het TX-keurmerk laten meetellen in de aanbesteding – later overigens in, toen bleek dat er geen steun voor te vinden was in de raad.

 

De beraadslagingen over de begroting gaan vanavond, donderdag verder.

 

Eerder gisteravond, hamerde de raad ook een aantal reguliere agendapunten af. Een erg gevoelig onderwerp bleek de bestemmingsplanwijziging voor Kotten, die de uitbreiding van het bedrijf BCS legaliseert. Drie buren spraken daarover in: één tegenstander van de wijziging, die veel last had van het lawaai door het bedrijf en twee andere buren, die juist aanvoerden geen hinder te ondervinden van de activiteiten van BCS. Verschillende raadsfracties zijn ook ter plekke geweest en hebben geconstateerd dat de kwestie tot de nodige spanningen in de Kottense gemeenschap heeft geleid. Er werd gesproken over onrust en stemmingmakerij. De raad vertrouwt erop dat de mediation-gesprekken die nu gaande zijn, iedereen weer on speaking terms kunnen krijgen. De raad stemde in met de bestemmingsplanwijziging.