WINTERSWIJK – Ook in Winterswijk dreigt de onderlinge verbondenheid in de samenleving af te brokkelen. Mensen leven steeds meer op hun eigen eilandjes en het is steeds vaker ‘wij tegen zij’. Dat zei PvdA-raadslid Ubel Zuiderveld gisteravond bij de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad van Winterswijk. Zuiderveld kondigde aan dat zijn fractie binnenkort met een notite komt met aanbevelingen voor concrete maatregelen tegen de ‘afbrokkeling van solidariteit’.

 

Volgens de PvdA staat de sociale samenhang in de samenleving onder druk. ‘De tegenstellingen verharden zich en drijven mensen uit elkaar. Ook in Winterswijk zien we hier tekenen van.’  Hij wees op de toenemende verharding, onder andere op sociale media. Hoewel Winterswijk een bloeiend verenigingsleven heeft en een traditie van naoberschap, heeft de plaats ook ‘zijn eigen problemen die de verbinding belemmeren’, aldus Zuiderveld. Hij wees daarbij op het hoge aantal mensen in de bijstand, de noodlijdende zzp’ers en boeren.’De nood moet her en der hoog zijn en de stille armoede is groot’.

Een van de thema’s waarop de PvdA in de notitie aanbevelingen zal doen is discriminatie bij sollicitaties.

Wethouder Wim Aalderink (VVD) zei de notitie met belangstelling tegemoet te zien en ook een bijdrage aan te willen leveren aan mogelijke maatregelen.