DEN HAAG/WINTERSWIJK-KOTTEN – De samenwerking tussen de basisscholen in Kotten en Oeding gaat mogelijk landelijk navolging krijgen. Staatssecretaris Sander Dekker van onderwijs noemt het Kottense project als goed voorbeeld waar andere regio’s op kunnen voortborduren. Een speciaal op te zetten Kenniscentrum Buurtaalonderwijs gaat op deze manier het buurtaal-onderwijs in de grensregio’s versterken.

In het project ‘Buurtaal jong leren’ van OBS Kotten en de Von-Galenschule in Oeding verzorgen de scholen samen buurtaal-onderwijs. Dat doen zij door de leraren onderling uit te wisselen: Nederlandse leraren geven Nederlands op de Duitse school en andersom.