WINTERSWIJK – Van alle beroepen in de Achterhoek zijn het openbaar bestuur en het onderwijs de sterkst vergrijsde sectoren. In het openbaar bestuur is bijna de helft (48%) van de werknemers 50-plusser, in het onderwijs 45%. Dat blijkt uit de vandaag verschenen publicatie Regio in Beeld van het UWV Werkbedrijf. Gemiddeld is in de Achterhoek 31 procent van de werkenden 50-plusser, iets meer dan de 28 procent landelijk.

 

In absolute aantallen heeft de sector zorg en welzijn met 9.300 de meeste werknemers van 50 jaar en ouder, waarvan er 1200 60-plus zijn. Die laatste groep bereikt dus de komende jaren de AOW-leeftijd. Andere sectoren met veel 60-plussers zijn de industrie (1100), het openbaar bestuur (800) en het onderwijs (600).

 

Ander opvallend gegeven uit de publicatie is dat bijna een op de drie Achterhoekers buiten de eigen regio werkt. De meesten in Twente, Midden-Gelderland, Stedendriehoek en Veluwe, maar slechts een gering aantal in Duitsland. ‘De grens vormt nog altijd een flinke barrière voor werknemers’, aldus het UWV. ‘Van het potentieel aan geschikte banen over de grens wordt slechts een klein deel benut’.

 

Het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek is na een aantal jaren van stijging door de crisis, in juni 2015 met 10% afgenomen ten opzichte van een jaar eerder. In de twaalf maanden daarvoor steeg dat aantal nog met 14%. De daling is in alle gemeenten zichtbaar. Eind juni 2015 telde de Achterhoek 7.400 WW-uitkeringen. De samenstelling van de groep WW’ers is afgelopen jaar veranderd naar gemiddeld langer werkzoekend en ouder.