“Roep staatssecretaris Mansveld tijdens de begrotingsbehandeling op te komen met een nieuw voorstel voor de besteding van 167 miljoen euro aan spoorgeld en laten Rijk en regio’s een toekomstplan spoor maken waarbij hoofdspoornet en regionaal spoornet elkaar aanvullen en versterken”. Dit is het pleidooi van Conny Bieze aan diverse Tweede Kamerleden vandaag.
 
Conny Bieze en Patrick van de Broeck ( Limburg) nodigden vandaag de Tweede Kamerleden uit in Nieuwspoort. In het gezelschap reizen ook diverse regiowethouders zoals Mink (Arnhem) en Drenth (Doetinchem) mee en vervoerders Arriva en Connexxion.
Conny Bieze:”Met ons pleidooi willen we bereiken dat Tweede Kamerleden bij de begrotingsbehandeling eind oktober de staatssecretaris oproepen te komen met een nieuw voorstel voor de verdeling van 167 miljoen euro spoorgeld. En dat aan haar gevraagd wordt met een nieuw lange termijn plan voor spoor te komen waarbij de regio’s worden betrokken.”Ook geld naar de regionaal spoor
Staatssecretaris Mansveld kondigde in een brief aan dat de 167 miljoen spoorgeld dat nog verdeeld kon worden nagenoeg helemaal in het hoofdspoornet waar NS rijdt, gaat. Dat schoot de regio in het verkeerde keelgat. De regio steunt massaal de gedeputeerde bij haar actie om Mansveld op andere gedachten te brengen.
Uitgangspunt van het Rijksbeleid is vervoer van deur tot deur. Maar de voordeuren van de miljoenen inwoners van de regio’s lijken vergeten. Door het voorstel van Mansveld dreigt het regionale spoor stil te komen staan. Tijdens het gesprek komen al diverse ideeën uit de regio op tafel. Nieuwe vormen van financiering, meer in fases verbeteringen invoeren en onderzoek naar verdergaande decentralisering van het spoor. (inclusief de infrastructuur)
 

 

I en M maakte bij de begroting op Prinsjesdag bekend dat er nog 167 miljoen euro te investeren is uit de Lange Termijn Spoor Agenda. Regio’s dienden allerlei voorstellen in. Gelderland diende de kwartiersdienst Valleilijn in en verdere verbetering van de spoorlijn Arnhem Winterswijk. Beide lijnen zijn belangrijk voor de regio en zijn toeleveranciers voor het hoofdspoornet.. De Valleilijn verbindt innovatieregio Food Valley met de Randstad en Arnhem-Winterswijk is een levensader voor de duizenden forensen en studenten richting de grote steden als Arnhem Nijmegen, Utrecht en Amsterdam.