In oktober begint de gemeente Winterswijk met de aanleg van de nieuwe ontsluitingsweg tussen de Rondweg West en de Groenloseweg.
 
De gemeente kan met de werkzaamheden starten, omdat de Raad van State het bestemmingsplan op 4 september onherroepelijk heeft goedgekeurd. Voor de aanleg van de weg moesten bomen worden gekapt. Tegen de kapvergunning waren bezwaren ingediend, deze zijn op 18 september afgewezen door de rechtbank. Direct na de uitspraak van de rechtbank zijn de bomen gekapt.
 
 
De gemeente heeft de werkzaamheden voor de aanleg van de weg op 15 september aanbesteed. De Twentse Weg- en Waterbouw gaat het werk uitvoeren. De werkzaamheden gaan begin oktober van start en de weg wordt nog dit jaar gerealiseerd. In het voorjaar van 2016 legt de provincie Gelderland een rotonde aan op de Groenloseweg.
 
 
De ontsluitingsweg is mede mogelijk geworden door een bijdrage van de provincie Gelderland van 700.000 euro in de kosten van de weg. Deze bijdrage is van groot belang geweest voor de realisatie van de weg.
 
De nieuwe ontsluitingsweg loopt vanaf de Rondweg West over het Beatrixpark en het voormalige Cobercoterrein tot aan de Groenloseweg. De weg is nodig voor een betere verkeersafwikkeling op de Rondweg West en de Groenloseweg en zorgt voor een betere bereikbaarheid en verkeersontsluiting van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix en het Beatrixpark. De weg voorziet daarnaast in een busroute met een bushalte bij het ziekenhuis en een vrijliggend fietspad.