De crisisnoodopvang van de 32 minderjarige vluchtelingen in het Motor Hotel in Meddo wordt met 72 uur verlengd. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is er nog niet in geslaagd een reguliere opvanglocatie voor deze groep te vinden en heeft de gemeente verzocht om de opvang met 72 uur te verlengen.
 
Op zaterdagavond 26 september werden de jongeren met een bus vanuit het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Winterswijk overgebracht. De eerste dagen verbleven zij op camping De Twee Bruggen. Omdat verlenging van de noodopvang op deze locatie niet mogelijk was, zijn zij dinsdag overgebracht naar het Motor Hotel in Meddo. Daar zullen de jongeren in ieder geval nog tot en met maandag blijven.
Het COA is intussen druk op zoek naar een tijdelijke opvanglocatie waar de jongeren voor langere tijd kunnen worden ondergebracht. Het gaat om een groep van 32 minderjarige jongens in de leeftijd van 14 tot 18 jaar. De meesten komen uit Syrië, maar er zijn ook vluchtelingen bij uit Irak, Eritrea, Afghanistan en Soedan.
 
Vrijwilligers gezocht
De groep jonge vluchtelingen wordt dag en nacht begeleid door medewerkers van de gemeente en een groep vrijwilligers. Via haar website en Facebookpagina roept de gemeente inwoners op zich aan te melden als vrijwilliger om de jongeren tijdens hun verblijf in Winterswijk te begeleiden. Daarbij gaat het onder meer om het organiseren van (sport)activiteiten en het geven van Nederlandse les. Belangstellenden kunnen zich melden bij de locatiecoördinator in het Motor Hotel, telefoon 06- 23412138, e-mail: noodopvang@winterswijk.nl.