In een eerste gesprek tussen het COA, Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, en de gemeente Winterswijk op dinsdag w29 september over tijdelijke opvanglocaties voor vluchtelingen zijn alle drie al eerder genoemde plaatsen aan de orde geweest. Het gaat dan om de Vredense Hof, de Driemark en het voormalige belastingkantoor. Afgesproken is dat het COA eerst een zogenoemde schouw, een soort inspectie naar bruikbaarheid, doet en dan weer met Winterswijk in gesprek gaat. Er staat dus nog niets vast en er is evenmin een keuze gemaakt. Het COA denkt ongeveer een maand nodig te hebben voor de schouw-werkzaamheden.