De gemeente Winterswijk houdt maandag 28 september een inloopavond over de tijdelijke opvang van extra asielzoekers in Winterswijk. De avond vindt plaats in de hal van het gemeentekantoor en duurt van 19.00-20.30 uur.

Zoals vorige week in de gemeenteraad is besproken, is het gemeentebestuur bereid tijdelijk een extra aantal asielzoekers in Winterswijk op te vangen. De gemeente gaat binnenkort met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers in gesprek over mogelijke locaties waar de asielzoekers voor een periode van 2 á 3 jaar kunnen worden ondergebracht. Daarvoor zijn volgens de gemeente de volgende locaties in elk geval in beeld: de Vredense Hof, het oude belastingkantoor aan de Misterweg en de voormalige Driemarklocatie aan de Zonnebrink.

Voorafgaande aan het overleg met het COA  wil de gemeente met de inwoners in gesprek over de tijdelijke opvang. Tijdens de inloopavond zijn burgemeester Thijs van Beem, wethouder Wim Aalderink, enkele raads- en commissieleden en ambtenaren aanwezig om met inwoners in gesprek te gaan en vragen te beantwoorden. Inwoners kunnen die avond vrij inlopen, er is geen programma.