Een nieuwe Facebook-groep verzet zich tegen de komst van vluchtelingen naar Winterswijk. De groep, die de pagina ‘Winterswijk tegen vluchtelingenopvang’ heeft opgezet, kondigt aan een demonstratie te gaan houden zodra de groep duizend ‘likes’ (sympathiebetuigingen) heeft. De groep is opgericht vanwege de medewerking die de gemeente Winterswijk wil geven aan het opvangen van 150 tot 200 vluchtelingen. Die zouden gehuisvest kunnen worden in de leegstaande flat van De Vredense Hof of een andere locatie. De Facebook-groep noemt daarbij onder meer de voormalige scholengemeenschap de Driemark aan de Zonnebrink en het oude belastingkantoor aan de Misterweg. Volgens de groep is dat allemaal zonder overleg met de bevolking toegezegd.

 Op de Facebook-pagina schrijven de initiatiefnemers dat de ‘enorme toestroom van vluchtelingen, waaronder hoogstwaarschijnlijk veel gelukszoekers’ een bedreiging en gevaar kunnen betekenen voor de Winterswijkse bevolking ‘en de toekomst van ons dorp’ .’Uiteraard zullen er ook enkele goede tussen zitten, maar ook zeker veel foute personen’, zo staat te lezen op de pagina.

De pagina wordt geïllustreerd door foto’s van stenengooiende mannen bij versperringen aan een grenspost. Wie de Facebook-pagina heeft opgezet, is niet bekend.