De eerste waterkrachtcentrale binnen het gebied van Waterschap Rijn en IJssel kan gebouwd worden bij de stuw in de Oude IJssel te Doesburg. Het voorstel van Deepwater-Energy om deze waterkrachtcentrale te bouwen en exploiteren, is realistisch en haalbaar. Waterschap Rijn en IJssel geeft met dit besluit de ruimte aan de markt om duurzame initiatieven werkelijkheid te laten worden.

 
Deepwater-Energy (DWE) kwam met de Oryon Watermill als beste uit de aanbestedingsprocedure, die het waterschap in december 2014 startte. Daarbij is gekeken naar onder andere het verdienmodel, prestaties, risico’s en kansen. DWE heeft vervolgens een realiseerbaar en financieel haalbaar voorstel uitgewerkt, aldus het Algemeen Bestuur van het waterschap. Eerdere onderzoeken van het waterschap wezen uit dat een waterkrachtcentrale bij de stuw in de Oude IJssel te Doesburg de meest kansrijke locatie is.
 

De waterkrachtcentrale kan circa 300 tot 400 huishoudens van energie voorzien. De Oryon Watermill wekt energie op uit de kracht van het  stromende water, veroorzaakt door het niveauverschil tussen Oude IJssel en Gelderse IJssel. De waterstroom laat een watermolen draaien die vervolgens een elektrische generator aandrijft. De aanwezige stuw en sluis blijven gewoon functioneren zoals ze altijd doen. Daarnaast is de Oryon Watermill snel te verplaatsen en bewezen visvriendelijk.
 
Hein Pieper, dijkgraaf en voorzitter van het Algemeen Bestuur: “Met de waterkrachtcentrale benutten we de kracht van het water op een innovatieve en natuurlijke manier. Het bedrijfsleven, overheden èn het milieu profiteren hiervan.”
 

De daadwerkelijke bouw van de centrale zal naar verwachting in het najaar van 2016 starten. Die tijd is nodig om de omgevingsvergunningsprocedure bij gemeente Doesburg te doorlopen en vervolgens Europese subsidie (Stimulering Duurzame Energie Ontwikkeling) aan te vragen. De benodigde omgevingsvergunning is in behandeling bij de gemeente Doesburg.