Zes aanhoudingen in uitgaansnacht voor ondermeer openbare dronkenschap, het niet voldoen aan bevel of vordering van agenten en belediging van agenten.

Op zondag 7 december omstreeks 03.30 uur hebben twee politieagenten een 21-jarige man uit Winterswijk bekeurd in de Kloksteeg voor wildplassen. Toen de agenten verder liepen na het bekeuren van de man gooide de man een fles water naar het hoofd van een agent. De agenten liepen terug naar de man om hem op dit gedrag aan te spreken. Toen de twee politieagenten bij de kruising Kloksteeg-Spoorstraat stonden begon een groep jongeren zich met het politieoptreden te bemoeien.

De agenten vorderden de jongeren om te vertrekken in de richting van het jongerencentrum. Kort hierna werd er een aanhouding door de politie verricht in verband met openbare dronkenschap en wederom begon een groep jongeren zich met de aanhouding te bemoeien. Opnieuw werden jongeren door de politie gevorderd om weg te gaan. Een aantal jongeren voldeed hieraan, maar ook een aantal niet. Zij wilden de confrontatie aangaan met de politie.

De politie heeft toen enkele jongeren geslagen met de wapenstok om ervoor te zorgen dat de politie niet verder belemmerd werd in hun werk. De groep jongeren die zich tegen de politie keerde werd hierna groter in plaats van kleiner. Dit leidde ertoe dat de politie een linie moest vormen om de rust te doen wederkeren. De politie heeft opnieuw gebruik moeten maken van de wapenstok en ook is een politiehond ingezet om de rust te doen terugkeren in het centrum van Winterswijk. De politie heeft zes verdachten aangehouden op de Kloksteeg en de Spoorstraat voor ondermeer belediging van agenten, openbare dronkenschap en het niet voldoen aan bevel of vordering van agenten.