Als tegemoetkoming in de kosten biedt de gemeente Winterswijk inwoners die chronisch ziek of gehandicapt zijn de mogelijkheid om gebruik te maken van de collectieve verzekering die Menzis speciaal voor deze inwoners heeft samengesteld.

Deze polis vergoedt de meeste kosten die chronisch zieken en gehandicapten hebben. Denk bijvoorbeeld aan de eigen bijdragen Wmo en medicijnen, fysiotherapie en kosten ziekenvervoer. Dit pakket heet Garant Verzorgd 3.

Voor mensen die chronisch ziek en/of gehandicapt zijn met een inkomen tot 130% van het minimumloon vergoedt de gemeente Winterswijk totaal € 19,49 per maand van de kosten van deze collectieve verzekering. Als u tot deze groep hoort, ontvangt u  in december bericht over de wijze waarop u gebruik kunt maken van de regeling en hoe u zich aan kunt melden bij Menzis. Heeft u geen bericht ontvangen maar denkt u wel tot deze groep te horen dan kunt u vanaf begin december terecht op de website van Menzis, www.gezondverzekerd.nl/menzis of een bezoek brengen aan de Menziswinkel, Misterstraat 51 Winterswijk.