Het Broodfonds Winterswijk is een feit. Maandagavond, tijdens een bijeenkomst bij De Lindeboom in Kotten, gaven 30 ondernemers en zelfstandigen aan zich zeker te zullen aansluiten. Onder de hoede van de Broodfondsmakers in Utrecht zal Broodfonds Winterswijk gaan functioneren als een aparte lokale vereniging.

Dankzij het Broodfonds Winterswijk beschikken de 30 ondernemers uit Winterswijk en omstreken vanaf het komende voorjaar over een betaalbare voorziening bij langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid. Het broodfonds fungeert op basis van belastingvrije schenkingen die de aangesloten leden via een persoonlijke, geblokkeerde bankrekening doen aan eventuele zieke collega’s. Hierbij is onderling vertrouwen de basis. Ondernemers kunnen maximaal twee jaar schenkingen krijgen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Nederland telt inmiddels ruim 100 broodfondsen. Dergelijke fondsen fungeren in de praktijk niet alleen als onderling vangnet bij ziekte, maar ook als een ondernemersnetwerk. Het Broodfonds Winterswijk is een gemêleerde club. Vrijwel alle sectoren, van de bouw en de zorg tot boomverzorging en dienstverlening, zijn vertegenwoordigd. Initiatiefnemer van het Winterswijkse broodfonds is glazenwasser Tibo van Hout van Glazenwasserix. Het Broodfonds Winterswijk zal de komende maanden doorgroeien tot maximaal 50 leden uit Winterswijk en omstreken. De ervaring leert dat dit maximum snel bereikt is als de oprichting eenmaal een feit is. Secretariaat: info@broodfondswinterswijk.nl. Meer info: www.broodfonds.nl.