De provincie Gelderland was in 2013 de meest representatieve provincie van Nederland als het gaat om het aantal inbraakclaims. Zowel het aantal inbraakclaims per 1000 huishoudens als de daling van het aantal inbraken ten opzichte van 2012 waren vrijwel gelijk aan het landelijk gemiddelde 4,4 inbraakclaims per 1000 huishoudens. Een inbraak heeft groot effect op het veiligheidsgevoel. Mensen die in de afgelopen 5 jaar een inbraak meemaakten, geven hun veiligheidsgevoel vóór de inbraak een 8,1. Ná de inbraak is dit nog maar een 5,9. Dit blijkt uit cijfers van het Verbond van Verzekeraars en de stichting Nationale Inbraakpreventie Weken *.

De cijfers liegen er niet om. Landelijk zijn de inbraakcijfers in 2013 6,5% gedaald ten opzichte van 2012. Echter, in alle grotere steden zijn de inbraakcijfers zonder uitzondering toegenomen. Gemiddeld wordt er 240 keer per dag een poging tot inbraak gedaan. Zo'n 160 keer per dag lukt het nog ook. In Gelderland werd in 2013 in totaal bij 10.887 huishoudens ingebroken. Uitgaande van een huishouden van gemiddeld 2,2 personen betekent dit dat in totaal 23.950 inwoners van de provincie slachtoffer werden. De gevolgen van een inbraak zijn volgens de stichting Nationale Inbraakpreventie Weken groot. De stichting deed hier onderzoek naar.

Slachtoffers van een inbraak houden hier vaak langdurig psychische en lichamelijke klachten aan over. Van de mensen die in de afgelopen 5 jaar te maken kregen met een inbraak in hun huis had een groot deel in de eerste weken na de inbraak moeite met in slaap komen, onrustig slapen of last van nachtmerries. Ook worden concentratieproblemen veelvuldig genoemd en geeft men aan vaker boos, neerslachtig of gespannen te zijn. Bijna 40% zegt het gevoel van veiligheid in hun eigen huis kwijt te zijn. Driekwart van de ondervraagden met klachten geeft aan tot maximaal een jaar last gehad te hebben van de gevolgen van de inbraak. De rest zegt langer dan een jaar last te hebben gehad, waarvan bijna 20% denkt dat de effecten van een inbraak hen hun leven lang zullen blijven achtervolgen.

Mannen vaker last van nachtmerries
De klachten die mensen ervaren na een inbraak variëren. Meest genoemde klacht, door zowel mannen als vrouwen, is onrustig slapen. Er is een aantal opmerkelijke verschillen tussen mannen en vrouwen. Mannen voelen zich meer dan vrouwen verdrietig of neerslachtig na een inbraak (21% vs. 12%) en hebben meer dan vrouwen te kampen met gevoelens van boosheid of irritatie (19% vs. 4%). Vrouwen daarentegen hebben vaker te maken met slaapproblemen; ze hebben meer moeite om in slaap te komen, slapen onrustiger en worden vaker bij ieder geluidje in huis wakker. Toch hebben mannen iets vaker dan vrouwen last van nare dromen of nachtmerries in de eerste weken na een inbraak (15% vs. 10%).

De stichting NIPW is een publiek private samenwerking die als doel heeft inbraakpreventie hoger op de agenda te krijgen bij woningbezitters. De stichting wil bijdragen aan het verlagen van het aantal inbraken en inbraakpogingen dat nu nog op 87.500 per jaar ligt, naar 65.000 in 2017. In de stichting zijn verschillende partijen vertegenwoordigd waaronder het ministerie van Veiligheid en Justitie, het Verbond van Verzekeraars en een aantal bedrijven. Eerder ondertekenden alle deelnemers een zogenaamde Safety Deal met het Verbond van Verzekeraars waarin zij beloven zich hard te maken voor diverse maatregelen en initiatieven die inbraakpreventie bevorderen.  De Nationale Inbraakpreventie Weken vinden op dit moment plaats.

* bron: Risicomonitor inbraken van Verbond van Verzekeraars. Onderzoek Panelwizard in opdracht van NIPW