Op 2 oktober wordt in Twente en de Achterhoek de regionale dag van de Mobiliteit gehouden. Op deze dag openen organisaties uit verschillende sectoren voor één dag hun deuren voor elkaars werknemers. Medewerkers krijgen de mogelijkheid om bij een andere organisatie mee te lopen, mee te kijken en te gaan werken in een andere werkomgeving, in een andere functie.

Een groot aantal Twentse gemeenten en zorginstellingen uit Twente en de Achterhoek stellen werkplekken beschikbaar. Daarnaast bieden ook banken en uitzendbureaus plekken aan. In totaal stellen 21 organisaties plekken open die worden ingevuld door 82 medewerkers. Zo wordt bijvoorbeeld een medewerker salarisadministratie van een gemeente voor een dag begeleider van een kinderdagcentrum bij een zorgverlener voor mensen met een verstandelijke beperking; een activiteitenbegeleider van een zorginstelling wordt communicatiemedewerker bij een gemeente; en een webcoördinator gaat bij een zorginstelling meelopen op een afdeling voor lichamelijk gehandicapten.

In het licht van de transities in de sector zorg en welzijn is wendbaarheid van professionals nodig. Dat betekent voor veel medewerkers dat hun manier van werken zal moeten veranderen en dat verbindingen gezocht moeten worden met collega’s uit andere werkvelden. Medewerkers krijgen een bredere invulling van hun baan, meer verantwoordelijkheid en er wordt van ze verwacht zelfstandiger en flexibeler te zijn. Met het oog daarop stimuleert WGV Zorg en Welzijn deze uitwisseling, in de vorm van de Dag van de Mobiliteit, tussen professionals, niet alleen binnen de sector, maar ook daarbuiten.