Na meer dan elf jaar werkzaam te zijn geweest voor Menzis, waarvan tien jaar als bestuursvoorzitter, heeft Roger van Boxtel besloten om volgend jaar afscheid te nemen van Menzis. Ruben Wenselaar, de huidige vice voorzitter,  volgt Roger van Boxtel met ingang van 1 april 2015 op als voorzitter van de Raad van Bestuur van Menzis. Frank Janssen, de huidige directeur Operations, zal samen met Ruben Wenselaar de Raad van Bestuur gaan vormen.

Onder leiding van Roger van Boxtel maakte Menzis in de afgelopen tien jaar een grote ontwikkeling door. Samen met veel betrokken en enthousiaste collega’s is Menzis omgevormd van een aantal regionaal werkende ziekenfondsen tot één Menzis.

Roger van Boxtel: ”De invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006 vroeg een forse omslag in onze manier van werken en denken. Menzis is getransformeerd van een uitvoeringsorganisatie naar een actieve, klantgerichte dienstverlener met vernieuwende online service en een eigen geluid in de markt. Een financieel gezonde coöperatie voor haar 2,1 miljoen leden. Samen met vele collega’s en stakeholders heb ik me ingezet om goede zorg voor iedere Nederlander betaalbaar en toegankelijk te houden. Daar liggen nog vele uitdagingen en de zorg zal mij altijd na aan het hart blijven. Maar na tien jaar ben ik toe aan een nieuwe uitdaging. Ik laat het mooie bedrijf Menzis in alle vertrouwen achter in de bekwame handen van mijn collega-bestuurder Ruben Wenselaar.”

Continuïteit
Met de benoemingen, door de Raad van Commissarissen,  van Ruben Wenselaar en Frank Janssen is de continuïteit van Menzis gewaarborgd. Beiden hebben jarenlange ervaring en uitgebreide kennis van de zorgsector en aanpalende domeinen en zijn al jaren deskundig en gedreven werkzaam binnen Menzis. Ook de Ondernemingsraad heeft positief geadviseerd over beide benoemingen.

Voor de komende jaren blijft de koers ongewijzigd en kiest Menzis bewust voor een duurzame en toekomstgerichte koers. We blijven ons inzetten voor kwalitatief goede, toegankelijke en betaalbare zorg. We kopen kwalitatief goede zorg in, bieden zorgadvies, werken aan substitutie in de zorg en een doelmatige inrichting van het zorglandschap.
Dat is onze maatschappelijke rol en bestaansrecht. Daarbij hechten we aan een transparante, eerlijke en duurzame bedrijfsvoering. Als zorgverzekeraar houdt Menzis vast aan solidariteit als basis onder de verzekering.