Verladersorganisatie EVO en Transport en Logistiek Nederland (TLN) willen dat het kabinet blijft investeren in de bereikbaarheid in Gelderland en Overijssel. De organisaties willen daarnaast samen met de lokale en regionale overheden in Oost-Nederland werken aan het beter benutten van bestaande infrastructuur en slimme oplossingen voor het bevoorraden van winkels en horeca in binnensteden.

EVO en TLN willen het voorzichtig economische herstel, dat in de miljoenennota voor 2015 zichtbaar wordt, van een fundering voorzien. Volgens de organisaties moet het kabinet hiervoor onder andere een goede bereikbaarheid garanderen.

De afgelopen jaren is er flink geïnvesteerd in de bereikbaarheid in Oost-Nederland. EVO en TLN zien dat deze lijn ook volgend jaar wordt voortgezet. Zo worden er concrete stappen gezet om de A1 tussen Apeldoorn en Twente op te waarderen en de doortrekking van de A15 na jaren van discussie en onderzoek eindelijk te realiseren. Ook de verbreding van de A12 tussen Ede en Grijsoord komt steeds dichterbij. Noodzakelijk, want op en rond het knooppunt Grijsoord staat het verkeer steeds vaker vast. Echter, na de realisatie van genoemde infraprojecten is het fundament nog niet compleet. Voor economische groei is het van belang om structureel aandacht te houden voor economische assen als de A1 en de A15, plus onmisbare regionale verbindingen als de N18 en de N35.

In de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds wordt bevestigd dat in Nederland 300 extra parkeerplaatsen voor vrachtauto’s worden gerealiseerd langs het hoofdwegennet en dat door Rijkswaterstaat 400 parkeerplaatsen langs het onderliggend wegennet worden gehuurd. Hiervoor is een bedrag van 25 miljoen euro gereserveerd. EVO en TLN benadrukken dat langs belangrijke wegen in Oost-Nederland als de A15 en de A1 een groot tekort bestaat aan parkeerplaatsen voor vrachtauto’s. Het is dus zaak om zo snel mogelijk de capaciteit langs deze wegen te vergroten – ook de veiligheid op verzorgingsplaatsen verdient daarbij aandacht.

EVO en TLN willen met regionale besturen in Gelderland en Overijssel samenwerken om het logistieke proces slimmer, sneller en duurzamer te maken. Dit betekent volgens de organisaties dat zowel bedrijven als gemeenten op logistiek gebied moeten innoveren. Innovaties die voor bedrijven meer efficiency en duurzamer goederenvervoer betekenen en die voor gemeenten winst betekenen voor de bereikbaarheid, duurzaamheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid.