De toekomst voor schaapsherder Roelof Kuipers ziet er beter uit dan afgelopen winter. Destijds waren er redenen voor een heuse protestmars met zijn indrukwekkende kudde door Winterswijk. Nu zijn er belangrijke nieuwe ontwikkelingen.

Stichting Landschapskudde Oost-Achterhoek (SLOA) ging in gesprek met Wethouder Gommers, die zich inspande om samen tot een goede overeenkomst te komen. Voorwaarde was en is, dat sprake is van een adequate bedrijfsvoering én dat er zou worden gezocht naar cofinanciering uit bijvoorbeeld het bedrijfsleven. Anno september 2014 ziet het er positief uit. En dat is mede te danken aan een sponsor die gevonden is in Horen & Zien Winterswijk.

In Horen & Zien heeft SLOA een fantastische compagnon gevonden. Ben Bogaerts en Joris Fluijt hierover: "Wij zien hoe belangrijk het werk van Roelof Kuipers is en willen ons inspannen om dit mooie beeld in deze regio te behouden. Daarom willen we met een gezamenlijke campagne “Volg de kudde” en onze eigen campagne "Vriend van de Landschapskudde" de Stichting steunen. Onze klanten kunnen wij een een jaar lang "Vriend van de Landschapskudde" cadeau geven. Exclusief voor deze vrienden zal de kudde op haar beurt verscheidene activiteiten organiseren. Met de steun van deze vrienden hopen we de kudde een mooie toekomst te geven."

Ook de gemeente Winterswijk is blij met deze steun uit het lokale bedrijfsleven. Wethouder Rik Gommers: “Dit is een geweldige opsteker. In gesprekken met SLOA was ons al gebleken dat er belangrijke stappen zijn gezet. We zijn er trots op, dat dit mogelijk is! De ondernemer getuigt hiermee van grote betrokkenheid bij de kudde. Het door mij gevraagde bedrijfsplan van de kuddes zag er al goed uit, maar met deze impuls ziet de toekomst van de kudde en de stichting er nog beter uit.”

Horen & Zien: “Voor ons was de aanleiding dat we het belangrijk vinden dat een zo mooie verschijning als de schaapskudde behouden blijft in de Achterhoekse parken en buitengebieden. We zijn er trots op daar ons steentje aan bij te dragen. We zien het als cadeau voor onze klanten én voor de kudde natuurlijk. Samen met de Stichting Landschapskudde hopen we veel Vrienden van de Landschapskudde maken."

Meer informatie en aanmelden als vriend via www.volgdekudde.nl