Lichtenvoorde: De politie heeft maandagmorgen 28 juli na afloop van het Zwarte Crossfestival op de vertrekroute de N 313 weggebruikers op alcohol gecontroleerd. Van de 2897 gecontroleerde bestuurders bleken er 31 nog te veel restalcohol in hun bloed te hebben. Van één beginnend bestuurder is het rijbewijs ingevorderd.

De politie controleerde de huiswaarts kerende festivalbezoekers op ‘restalcohol’. Restalcohol is het percentage alcohol dat in het bloed overblijft na een te korte nachtrust. Het menselijk lichaam heeft er 1 of 1,5 uur nodig om een standaard glas alcohol af te breken. Het gaat dus niet om mensen die maandagochtend alcohol hebben gedronken.

De weggebruikers zijn tussen 07.00 en 13:00 uur gecontroleerd aan de N313 ter hoogte van het restaurant ‘De Domme Aanleg’. In totaal hadden 31 bestuurders gedronken en bij 23 bestuurders bleek dit te veel en is er proces-verbaal opgemaakt. Onder hen waren zes beginnend bestuurder en van één van hen is het rijbewijs ingevorderd.

 

Opvallend was een vrachtwagenchauffeur die te veel had gedronken. Twee jaar geleden bleek hij als beginnend bestuurder te veel te hebben gedronken, ook nu overschreed hij het maximum promillage. Hij heeft een boete van 500 euro gekregen en vier maanden ontzegging van de rijbevoegdheid.

 

De alcoholcontrole is ruim van te voren door de politie en de organisatie aangekondigd. Ook heeft de politie festivalbezoekers via twitter geadviseerd om een ‘BOB-afspraak’ te maken. De bewust onbeschonken bestuurder kon zijn vrienden dan veilig naar huis rijden. De ervaring van vandaag leert weer, dat de afspraak wel is gemaakt, maar dat de afspraak niet serieus genoeg wordt opgepakt. Soms zat er nog een nuchtere passagier met rijbewijs in de auto, waardoor dit verkeersmisdrijf onnodig werd gemaakt.

 

De controles zijn gehouden door de Verkeershandhavingsteams (VHT) van de korpsen binnen eenheid Oost-Nederland. Er werden vier bekeuringen uitgeschreven voor andere overtredingen als het ontbreken van een kentekenplaat. Ook het team van Veilig Verkeer Nederland was weer aanwezig en deelde sleutelhangers uit aan nuchtere bestuurders.