Op 17 juli kunnen de kinderen uit de gemeente Winterswijk voor de laatste keer spelen in peuteropvang Beertje Blom in Meddo. Na de gezamenlijke lunch zullen de (overwegend)  Meddose kinderen  met hun ouders afscheid nemen van de twee pedagogisch medewerkers Leonie  Bent en Marleen Wikkerink. Beertje Blom sluit haar deuren omdat er onvoldoende kinderen zijn die gebruik maken van hun peuteropvang. In samenspraak met ouders en basisschool ’t Kempken is Stichting Welzijn Winterswijk, waaronder Beertje Blom valt, tot dit pijnlijke besluit gekomen.

Leonie Bent is al jarenlang  het vaste gezicht van Beertje Blom en heeft zowel in het gebouw de Eendracht als binnen basisschool ’t Kempken met veel plezier als pedagogisch medewerker gewerkt. Samen met haar oud-collega Angela ten Barge hebben ze veel Meddose kinderen van peuter naar kleuter zien opgroeien. De ontwikkeling van ieder kind werd gedeeld met de leerkrachten van groep 1 van basisschool ’t Kempken waardoor de overgang  voor de kinderen soepel verliep.

Ook Marleen Wikkerink die  Angela opvolgde  voelde zich thuis bij Beertje Blom en heeft net als haar collega’s  het contact met de kinderen, de ouders , vrijwilligers en oudercommissie als zeer plezierig ervaren. Stichting Welzijn Winterswijk bedankt alle medewerkers  van  Beertje Blom voor hun jarenlange inzet en de ouders voor het toevertrouwen van hun kind  aan  Beertje Blom.