Het bevorderen van weidegang wordt opgenomen in de Omgevingsvisie. Het amendement van de Gelderse Partij voor de Dierenfractie is gisteren met een meerderheid aangenomen. De komende maanden gaan de fracties in overleg hoe het bevorderen van weidegang vertaald kan worden naar de Omgevingsverordening.

De laatste jaren staan steeds meer koeien op stal, veel koeien komen nooit meer in de wei. In 2012 was er een toename van 30.000 dieren zonder weidegang, waarvan 4.000 in Gelderland. Er wordt verwacht dat bij de afschaffing van het melkquotum in 2015 door schaalvergroting weidegang nog verder terugloopt. Deze ontwikkeling moet gestopt worden. De Partij voor de Dieren diende daarom tijdens de vergadering over de Omgevingsvisie een amendement in om weidegang te bevorderen.

Met het amendement wordt in de Omgevingsvisie de tekst opgenomen dat de provincie zich naast een goede verkavelingsstructuur, goede watercondities en grondgebondenheid ook richt op “het bevorderen van weidegang”. 

De fracties PvdA, GL, PVV, SP, D66, CU, 50PLUS en Groep Wullink stemden voor het amendement van de Partij voor de Dieren. De komende maanden gaan deze fracties met elkaar in overleg om tot een oplossing te komen hoe weidegang via de Verordening bevorderd kan worden.

De Omgevingsverordening staat in september op de agenda van Provinciale Staten.