In samenspraak met bewoners heeft de gemeente besloten camera’s op te hangen in de straten Scholtenenk en Berkenstraat in Winterswijk om de overlast door jongeren terug te dringen.

In deze straten is al enkele jaren sprake van overlast door groepen jongeren. Het gaat hierbij met name om geluidsoverlast en vervuiling. De gemeente Winterswijk heeft samen met politie en andere instanties de afgelopen jaren flink ingezet op het terugdringen van de overlast, maar nog niet met het gewenste resultaat. De gemeente Winterswijk heeft daarom besloten om twee camera’s in deze straten op te hangen.

De gemeente gaat er van uit dat deze camera’s een preventieve werking hebben en ertoe bijdragen dat de overlastgevers niet langer op deze plek te blijven. Om dat te realiseren blijft de gemeente samen met politie en jeugd- en jongerenwerk in de wijk aan de slag met deze jongeren. In voorkomende gevallen zullen de camerabeelden worden gebruikt als er strafbare feiten zijn gepleegd.

De camera’s worden in de zomerperiode in de straten opgehangen en blijven hier in elk geval negen maanden hangen. De verwachting is dat de overlast na deze periode voldoende is afgenomen. De gemeente Winterswijk drukt de inwoners van de Scholtenenk en Berkenstraat op het hart om zelf overlast en strafbare feiten te blijven melden bij de betrokken instanties. De beelden worden namelijk niet live door de politie bekeken, maar kunnen op een later moment worden opgevraagd.