Beide ziekenhuizen werken al jarenlang samen op diverse onderdelen en gaan deze samenwerking bestendigen en intensiveren om kwalitatief goede, laagdrempelige toegankelijke zorg in Oost Nederland te behouden en te versterken. Om deze samenwerking te bevestigen tekenden MST en SKB op 25-06-2014 een samenwerkingsovereenkomst. De bestaande samenwerking op het gebied van dialyse, vaatchirurgie, cardiologie, thoraxchirurgie, traumatologie en oncologie in brede zin wordt bestendigd. Eén van de nieuwe samenwerkingsinitiatieven wordt, mede als gevolg van de nieuwe landelijke richtlijnen, de Intensive Care. De samenwerking op dit gebied wordt uitgebreid.

De IC-verpleegkundigen lopen tijdens een deel van hun opleiding al enige tijd in Enschede mee. Nu gaan ook de intensivisten van de IC gezamenlijke patiëntenbesprekingen houden en worden medische protocollen gelijkgeschakeld.  In Enschede is een level 3 IC (meest zieke patiënten), in Winterswijk een level 1. Er wordt gekeken naar een roulatiesysteem van beide teams, zodat expertise breed verspreid kan worden en kennis up to date blijft in beide locaties. Door meer samenwerking onderling en eenduidige medisch inhoudelijke werkafspraken wordt het voor patiënten uit de regio van SKB mogelijk om sneller dichterbij huis op een IC te verblijven. Hierbij blijft het uitgangspunt dat de medische situatie doorslaggevend is. In de komende tijd wordt onderzocht of met de nieuwe technologische mogelijkheden, een tele IC, het op afstand monitoren van patiënten, het elkaar ondersteunen en van advies voorzien, mogelijk is. SKB behoudt daarmee ook op de lange termijn haar IC-functie, waarvan ook diverse andere zorgonderdelen (acute zorg, verloskunde, diverse chirurgische ingrepen) afhankelijk zijn.

Beide ziekenhuizen blijven, naast deze intensivering van de samenwerking, doen waar ze goed in zijn en blijven er voor patiënten in de eigen regio. Volgens de Raden van Bestuur is het een gezamenlijke taak en tevens een maatschappelijke opdracht om kwalitatief goede, maar zeker ook toegankelijke topklinische zorg in de regio te blijven bieden. Hierbij blijven de ziekenhuizen zoeken naar verbetering en bundeling van kennis. ‘Door deze intensievere samenwerking kan MST zich beter profileren als topklinisch centrum in de regio oost Nederland’ aldus Bas Leerink, Voorzitter van de Raad van Bestuur van MST.

Henri Janssen, bestuurder van het SKB vertelt: ‘Door deze indringende samenwerking met MST is het SKB in staat ook op langere termijn zelfstandig te kunnen blijven opereren. De samenwerking komt uiteindelijk ten goede aan alle inwoners van de Achterhoek. Zij blijven verzekerd van optimale zorg in eigen omgeving’. Ook Menzis is enthousiast over de samenwerking tussen beide ziekenhuizen: ‘We zien dat het voor kleinere ziekenhuizen lastig is om te blijven voldoen aan de steeds hogere kwaliteitseisen voor IC zorg. Het aangaan van een samenwerking in de regio om expertise op dit terrein te bundelen is dan ook een logische stap’, aldus Menzis.