De gemeente Winterswijk wil samen met ondernemers en de provincie Gelderland onderzoeken of het industrieel erfgoed aan de Laan van Hilbelink in Winterswijk voor het nageslacht kan worden behouden.

De bedrijven aan de Laan van Hilbelink zijn prachtige industriële bedrijfscomplexen en gelden als waardevol cultuurhistorisch erfgoed, dat herinnert aan het rijke textielverleden van Winterswijk. Door achterstallig onderhoud en toenemende leegstand dreigen de panden echter te verpauperen.

De gemeente wil samen met de ondernemers van de Laan van Hilbelink en de provincie onderzoek laten doen naar de mogelijkheden om het industrieel erfgoed voor de toekomst te behouden. Naast een gedegen bouwkundige inventarisatie wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de gebouwen marktconform te exploiteren.

De totale kosten van deze haalbaarheidsonderzoeken bedragen 32.380 euro. De gemeente en de ondernemers nemen elk een kwart van de kosten (8.095 euro) voor hun rekening. De provincie wordt gevraagd om de andere helft van de kosten (16.190 euro) bij te dragen.

Op basis van co-financieringsafspraken met de ondernemers zijn bijdragen van de provincie mogelijk tot 50 procent van de investeringen volgens de Provinciale bedrijvenagenda 2020. De bedrijvenagenda 2020 kan mogelijk van toepassing zijn voor de bedrijfsgebouwen aan de Laan van Hilbelink. De ondernemers en de gemeente zijn daarom cofinancieringsafspraken aangegaan voor de onderzoeken voor hetbehoud van de bedrijfsgebouwen.

Op basis van deze cofinancieringsafspraken en de bijdragevraag aan de provincie, neemt de provincie een besluit over de mogelijke bijdrage. Voor de beoordeling en besluitvorming binnen de provincie resteert nog een doorlooptijd van 13 weken. Als de provincie positief besluit, worden de onderzoeken zo snel mogelijk gestart.