Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor de garantstelling voor de lening aan de Stichting Breedband Buitengebied Winterswijk (SBBW) aan te passen. Daarnaast wil het college de stichting ondersteunen met een tijdelijk overbruggingskrediet van 50.000 euro.

De gemeenteraad ging op 27 februari akkoord met het voorstel om garant te staan voor een lening van maximaal 6,6 miljoen euro aan SBBW. Deze garantstelling was nodig om te komen tot een sluitende financiering voor de aanleg van een glasvezelnetwerk in het buitengebied van Winterswijk.

Het college stelt de gemeenteraad nu voor de garantstelling aan te passen naar maximaal 3,7 miljoen euro. Daarnaast wil het college SBBW ondersteunen met een tijdelijk overbruggingskrediet van 50.000 euro voor de verdere voorbereiding en uitwerking van de plannen.

SBBW heeft de afgelopen maanden intensief campagne gevoerd om voldoende deelnemers te werven voor het glasvezelnetwerk. Op 26 mei had ruim 37 procent van de bewoners en bedrijven in het buitengebied een intentieverklaring getekend. De doelstelling van 66 procent deelname is hiermee niet gehaald. SBBW heeft daarom een nieuwe businesscase ontwikkeld, waarin alleen de gebieden waar geen snel internet mogelijk is te voorzien van een glasvezelnetwerk. Met een deelname van 50 procent en enkele aanpassingen in het netwerk is SBBW er in geslaagd een sluitende businesscase te maken.

Naast de verlaging van het deelnamepercentage van 66 naar 50 procent wordt de fasering van de aanleg aangepast. Deze wordt meer toegespitst op aanleg per logische gebiedsindeling waarbij de volgorde wordt afgestemd op het deelnamepercentage. De deelname varieert per buurtschap van 43,16 procent in Kotten tot 66,97 procent in Brinkheurne (peildatum 26 mei 2014). Het betreft in totaal ruim 2.400 aansluitingen.

De overige financiers in dit initiatief hebben hun medewerking in deze aangepaste opzet toegezegd. De gemeenteraad neemt op 3 juli een besluit over de aanpassing van de voorwaarden voor de garantstelling voor de lening aan SBBW en het beschikbaar stellen van een tijdelijk overbruggingskrediet van 50.000 euro.