De controle van zorgverleners op het medicijngebruik van ouderen moet  beter, zo blijkt uit het jaarlijkse medicijnonderzoek van de Unie KBO. De Unie KBO roept ouderen op om zelf het gesprek aan te gaan met hun apotheker.

Het is de derde keer dat de Unie KBO – de grootste seniorenorganisatie van Nederland – de controle op het medicijngebruik onderzoekt. Ook dit jaar komt naar voren dat apothekers en huisartsen nog steeds te weinig informeren naar het medicijngebruik van ouderen.

Circa 33% van de apothekers doet uit zichzelf bij oudere patiënten navraag over het medicijngebruik en circa 20% van de huisartsen. In die laatste groep zien we wel een verbetering ten opzichte van eerdere jaren.

Waarom is dit zo belangrijk? Manon Vanderkaa, directeur Unie KBO: "Apothekers zetten het medicijngebruik in het actueel medicatieoverzicht (AMO). Dit belangrijke overzicht  is sinds 2011 verplicht. Het draagt bij aan een daling van medicatiefouten bij spoedopnames in het ziekenhuis. De Unie KBO roept ouderen daarom op om regelmatig in gesprek te gaan met hun apotheker. Bij veranderingen in medicijngebruik na ziekenhuisopname, bij gebruik van zelfzorgmedicijnen, maar ook voor een medicatiecheck. We willen dat apothekers steeds meer de patiënt en het gebruik centraal stellen en niet de geneesmiddelen."

Een  medicatiebeoordeling kan veel onheil voorkomen. Dit is een periodiek gesprek over het medicijngebruik tussen cliënt en apotheker of huisarts. Dit gebeurt nog veel te weinig. Ondanks dat er al geruime tijd een duidelijke richtlijn polyfarmacie bij ouderen bestaat en ondanks het feit dat de medicatiebeoordeling een verzekerd onderdeel is van de basisverzekering. Weinig artsen en apothekers beginnen hierover uit zichzelf. Manon Vanderkaa: "Helaas is er nog te weinig capaciteit om alle noodzakelijke medicatiebeoordelingen uit te voeren. Het aantal 65-plussers neemt toe en een goede medicatiecheck kost tijd. Bovendien valt de vergoeding bij de meeste zorgverzekeraars onder het verplicht eigen risico en dat vormt voor ouderen een financiële drempel. Hier is nog veel te winnen."

De Unie KBO is daarom blij met de recente toezegging van de Inspectie voor de Volksgezondheid om streng te gaan toezien op benutting van de medicatiebeoordeling. De Unie KBO lobbyt voor een versnelde invoering van de medicatiebeoordeling en betere voorlichting voor ouderen. Manon Vanderkaa: "Senioren kunnen veel baat hebben bij een medicatiebeoordeling. Oudere patiënten met meerdere aandoeningen lopen grote risico's op medicijnvergiftiging, ongelukken en ziekenhuisopname. Daarom roepen we alle senioren op: stap zelf naar de apotheker!"