Het Nationaal Ouderenfonds initieert met HAAK AAN! bij campagne BLOEM een grootscheepse campagne ter ondersteuning van het project Samen Breien. Het Ouderenfonds roept iedereen op een of meer kleine bloemen te haken of breien. Op braderieën, beurzen of markten worden de bloemen voor 1 euro verkocht.

Alle zelfgemaakte bloemen zijn welkom. Gemaakt op basis van een eigen creatie of van een ontwerp dat het Nationaal Ouderenfonds ter beschikking stelt. De gebruiksmogelijkheden van de bloem zijn oneindig. Als decoratie op een haarspeld of tas, aan een ketting of als sleutelhanger. Ook de materiaalkeuze kan uiteenlopen: lint, wol, vilt, touw, raffia et cetera. Zo ontstaat er een bonte variatie bloemen voor de verkoop.

De gehaakte of gebreide bloemen worden verzameld op het kantoor van het Nationaal Ouderenfonds in Bunnik.

Samen Breien voor jong en oud
Het project Samen Breien is een van de initiatieven van het Nationaal Ouderenfonds. In samenwerking met Wolplein, Knipmode, Gemaakt Door Oma en vrijwilligers zet het fonds breiclubs op met als doel het sociale netwerk van ouderen te versterken. Ook het DELA Goededoelenfonds steunt het project.
Door samen te breien of te haken bouwen ouderen sociale contacten op en zijn ze even de deur uit in een gezellige ambiance. Het project draagt daarmee bij aan het bestrijden en het voorkomen van sociaal isolement. Ook jongeren worden gestimuleerd zich aan te sluiten bij de breiclubs. De ouderen kunnen hun jarenlange brei-ervaring delen met de nieuwe generatie breiers en worden op deze manier aangesproken op hun kennis, ervaring en talent. Bovendien krijgen de jongeren gratis breiles!

Steun uit de samenleving
Het Nationaal Ouderenfonds ontvangt geen overheidssubsidie en is daarom afhankelijk van steun uit de samenleving in de vorm van fondsen, donaties, partnerships, loterijen en wervende acties die het fonds initieert. Het Ouderenfonds prijst zich gelukkig met de steun van een aantal belangrijke sponsoren en partners. Deze steun is onmisbaar voor de voortzetting van diensten en activiteiten om de ouderen die het zo hard nodig hebben, te blijven steunen.