In de raadsvergadering van dinsdag 27 mei neemt de gemeenteraad een besluit over het beleidsplan en beheerplan Openbare Verlichting 2014-2020.

In de gemeente Winterswijk staan ruim 5.000 lichtmasten. De standaard levensduur van een lichtmast is ongeveer 40 jaar. Op dit moment zijn ruim 200 masten ouder dan 40 jaar. De helft daarvan is zelfs ouder dan 50 jaar. De komende zes jaar bereiken nog eens 240 lichtmasten de standaard levensduur. Ook een flink deel van de ruim 5.000 verlichtingsarmaturen (de behuizing van de lamp, met spiegels en elektronica) is inmiddels verouderd en aan vervanging toe. Dat aantal neemt de komende jaren nog verder toe.

De gemeente heeft een nieuw beleids- en beheersplan opgesteld voor vervanging en onderhoud van de straatverlichting in de komende zes jaar. Uitgangspunt daarbij is een goede verlichtingsinstallatie tegen zo laag mogelijke kosten.

In het beleidsplan zijn drie scenario’s doorgerekend. In het ‘optimistische scenario’ worden alle achterstanden in het onderhoud weggewerkt. Dit scenario heeft tot gevolg dat het benodigde budget flink stijgt en dat de onderhoudskosten op termijn dalen. Het ‘trendscenario’ gaat uit van een beperkte inhaalslag in het onderhoud en uitstel van vervangingen waar dit veilig en verantwoord is. Dit scenario betekent een geringe stijging van het budget en dalende onderhoudskosten. In het ‘sombere scenario’ blijft het budget gelijk, waardoor de achterstand in het onderhoud verder toeneemt.

Het college van burgemeester en wethouders adviseert de gemeenteraad te kiezen voor het trendscenario. Dit scenario biedt een goede balans tussen vernieuwing en behoud van de bestaande verlichting die nog goed is. Tegelijkertijd wordt geïnvesteerd in kwaliteit, duurzaamheid en energiebesparing, bijvoorbeeld door het toepassen van LED-verlichting. De afgelopen jaren is LED al veelvuldig toegepast in Winterswijk. Van de ruim 5.000 armaturen bestaat ongeveer eenderde uit LED-verlichting.

Het trendscenario is ook het scenario dat de komende zes jaar het best past bij de financiële mogelijkheden van de gemeente. De uitvoering van trendscenario kost bijna 2 miljoen euro. Daarmee blijft het budget in de periode 2014-2020 constant ten opzichte van de voorgaande beleidsperiode.