Binnen WB is voor enige weken geleden een wervings-, en selectieprocedure gestart nadat bekend werd dat WB 1,6 FTE wethouders kon gaan leveren voor het Winterswijkse College. WB kent een formele procedure die er op is gericht dat de beste man of vrouw voor de positie wordt gekozen.

De selectiecommissie heeft dit afgelopen weekend een definitieve keuze gemaakt uit 4 potentiële kandidaten. Voor WB gaan de heer Wim Aalderink en Rik Gommers, beide uit Winterswijk,  de posten voor de wethouders  vervullen. De heer Wim Aalderink wordt als deeltijd wethouder verantwoordelijk voor de portefeuilles; arbeidsparticipatie en inkomensvoorziening, basismobiliteit (doelgroepenvervoer) en sport. De heer Rik Gommers wordt verantwoordelijk voor de portefeuilles; economie, ruimtelijke ontwikkeling in de kern, verkeer en vervoer, innovatie, duurzame energie, milieu, kunst, cultuur en erfgoed.

Beide kandidaten hebben bewezen de beste achtergronden en competenties te bezitten voor het vervullen van de positie. De leden, fractie en het bestuur van WB wensen de beide heren succes toe in hun nieuwe functie.