Om de Achterhoeker een kwalitatief hoogwaardige nieuwsvoorziening te blijven bieden slaan zes Achterhoekse omroepen de handen ineen. De samenwerking is noodzakelijk omdat de kwaliteit en de financiering van lokale en regionale media steeds meer onder druk komen te staan. Het samenwerkingsverband zorgt ervoor dat lokale omroepen over hun gemeentegrenzen heenkijken om zo gezamenlijk een volwaardig nieuwsaanbod te kunnen brengen via alle media.

In november 2013 werden op initiatief van het bestuur van Berkelland FM de eerste gesprekken gevoerd om tot samenwerking te komen. De omroepen maken daarbij gebruik van de kaders uit het Visieplan van de OLON. In dit plan hebben de lokale omroepen de ambitie uitgesproken om zich nadrukkelijk te positioneren als derde laag binnen het publieke omroepbestel. De focus ligt daarbij op het vergroten van de maatschappelijke toegevoegde waarde, het verhogen van de kwaliteit en het versterken van de samenwerking. De omroepen verwachten zo bij te dragen aan behoud en versterking van de journalistiek in de regio.

De samenwerkende omroepen bereiden nu als pilot een gezamenlijk radioprogramma voor. Daarnaast verwachten de omroepen in de toekomst méér op de Achterhoek gerichte Tvprogramma’s te kunnen maken en de online nieuwsvoorziening uit te breiden. Ondertekening intentieverklaring Op maandag 28 april 2014 om 20.30 uur zetten de bestuurders van de zes publieke lokale omroepen hun handtekening onder de intentieverklaring en het bijbehorende
samenwerkingsdocument. De ondertekening vindt plaats bij Optimaal FM in
Ulft op het DRU Industriepark. Hierbij is ook het bestuur van de OLON aanwezig.